PROGRAM SUMBANGAN FIDYIAH OLEH MASJID KOTA RAJA

Aktiviti terkini | 1 April 2023

Tempat Aktiviti:
Masjid Kota Raja

Nama VIP:
Tiada

Ringkasan Aktiviti:
• Program ini diadakan di Masjid Kota Raja yang terletak berhadapan dengan PEDi Kota Kuala Muda.
• Qariah Masjid Kota Raja mengagihkan sumbangan fidyiah kepada keluarga yang layak.
• Staff Pedi Kota Kuala turut dijemput ke majlis sumbangan ini.

Tujuan :
• Majlis sumbangan yang diadakan ini merupakan simbolik kepada agihan sumbangan fidyiah oleh pihak Baitulmal kepada rakyat kedah yang layak.

Butir-Butir Berkaitan Dengan Aktiviti :
• Program ini dijalankan bersama komuniti yang layak menerima sumbangan fidyah.
• Sebanyak 20 keluarga yang layak mendapat sumbangan fidyiah tersebut.
• Sumbangan merupakan wang tunai berjumlah RM 200 dan barang keperluan.

Kelebihan Aktiviti :
• Melalui program ini, ia membantu masyarakat sekitar Kota Kuala Muda terutamanya dalam agihan bantuan makanan yang amat diperlukan dari masa ke masa.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :