PROGRAM HARI SUKAN NEGARA 2015

8.30 Pg – 11.30 Pg | 10 OKTOBER 2015

Aktiviti yang dijalankan Hari Sukan Negara 2015. Ia bertujuan untuk merealisasikan hasrat dan ispirasi kementerian Belia dan Sukan (Kerajaan) bagi menggalakkan dan menjadikan Malaysia sebagai negara yang mempunyai rakyat yang sentiasa bersukan. Setiap negeri/daerah/kampung melibatkan diri mereka dalam pelbagai acara yang disediakan sempena Hari Sukan Negara 2015 ini.kembali ke halaman utama